top of page

 

Privacybeleid ​Booklovers' Tours

 

Booklovers' Tours, Lauriergracht 116 M 1016 RR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mechteld Jansen is functionaris gegevensbescherming van Booklovers' Tours en is te bereiken via mechteld@bookloverstours.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Booklovers' Tours verwerkt je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende gegevens:

- Voor- en achternaam

- Mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Booklovers' Tours verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van de nieuwsbrief

- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Booklovers' Tours neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Booklovers' Tours) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Booklovers' Tours bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en mailadres: tot opzegging nieuwsbrief. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Booklovers' Tours verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Booklovers' Tours blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies 

Booklovers' Tours gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van de genoemde rechten of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar mechteld@bookloverstours.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Booklovers' Tours neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mechteld@bookloverstours.nl

bottom of page